ESO:s oberoende

Ett utmärkande drag i ESO:s arbete är oberoende. Det är en konsekvens av att verksamheten bedrivs självständigt i förhållande till politiska hänsynstaganden. ESO:s direktiv är allmänt hållna för att ge styrelsen stort utrymme att själv avgöra vad som ska belysas. Direktiven understryker att arbetet ska bedrivas självständigt. Samtidigt ansvarar kontrakterade skribenter själva för de slutsatser som dras i ESO:s rapporter.