EU-rätten har betydande inverkan på svensk skattepolitik

Som medlem i EU måste Sverige följa EU-rätten. Denna skyldighet är inte enbart principiell, utan kan ha långtgående konsekvenser för svensk skattepolitik. Det framhålls i den nya rapporten till ESO ”Rätt på EU:s sätt” som publiceras i dag.

I rapporten till ESO undersöker Jérôme Monsenego hur EU-rätten påverkar utrymmet för svensk skattepolitik. Även om beskattningsrätten är nationell måste skatte-lagstiftningen vara förenlig med EU:s lagar och principer. Genom att, steg för steg, beskriva hur EU-domstolen prövar olika kriterier visar rapporten EU-rättens viktigaste implikationer för skatteområdet i Sverige.

Trots att EU-rätten är komplex krävs inte särskilt stora förkunskaper för att få en uppfattning om huruvida den kan utgöra ett hinder för en ny skattepolitik, menar författaren. Samtidigt poängterar han att EU-domstolens praxis är under ständig förändring, varför det ändå kan vara svårt för medlemsländerna att lagstifta så att kraven från EU uppfylls.

– För att formulera realistiska skatteförslag är det viktigt att EU-rätten beaktas, och att dess utveckling följs noga, säger Jérôme Monsenego.

För frågor om rapporten kontakta Jérôme Monsenego, tel. 072 335 39 11. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo,
tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.