Förslagen i EU:s Fit for 55 måste konsekvensutredas

”Fit for 55” som presenterades av EU-kommissionen sommaren 2021 är det mest omfattande reformpaket som någonsin lagts fram för att minska unionens utsläpp av växthusgaser. På ett seminarium arrangerat av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) idag diskuterades en del av förslagen i paketet.

Syftet med Fit for 55 är att uppfylla EU:s klimatlag och minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 och att nå klimatneutralitet 2050. Förslagen berör åtta befintliga rättsakter och omfattar fem nya initiativ inom olika politikområden och ekonomiska sektorer: klimat, energi och bränslen, transporter, byggnader, markanvändning och skogsbruk. Fokus för dagens ESO-seminarium var att beskriva vad en delmängd av förslagen i paketet innebär och vilka konsekvenser de kan ha för Sveriges del; utsläppen i handeln med utsläppsrätter (EU ETS) och i den icke-handlande sektorn (ESR).

– Flera av förslagen kommer få stora konsekvenser för Sverige om de går igenom. Vi måste vara väldigt lyhörda för det som händer på EU-nivå, snarare än att köra ett eget spår, menade miljökonsult Magnus Nilsson.

Från industrin uppmärksammades nödvändigheten av att minska utsläppen, men även vikten av stabila spelregler och tid för omställning. En fördel med dyrare utsläppsrätter är att både svenskt klimatneutralt stål och cement blir konkurrenskraftiga på EU:s inre marknad.

– Prisfrågan är väldigt potent, men det saknas en övergripande konsekvensanalys av förslagen och det är viktigt att Sverige jobbar med att ta fram en sådan, framhöll Daniel Wiberg, chefsekonom på Drivkraft Sverige.
Det konstaterades också att kriget i Ukraina skärper motiven för EU:s klimatpolitik, även om det kortsiktigt finns en risk för ökade utsläpp genom ökad kolanvändning i länder som vill minska beroendet av rysk gas.

– Klyftan mellan pådrivande och ”motsträviga” länder har krympt vad gäller klimatpolitiken på grund av Ukrainakriget, påpekade Magnus Nilsson.
Mycket arbete återstår fortfarande i förhandlingarna om Fit for 55. Tempot är högt och planen är att förhandlade förslag ska läggas fram i juni i år.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.