Fri elhandel ger lägre energipriser över tid

Att sänka det svenska elpriset genom att begränsa utrikeshandeln med el är både olämpligt och otillåtet. Tvärtom bör Sverige satsa på att bygga ut utrikesförbindelserna menar Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner i en ny rapport till ESO.

Förra årets rekordpriser på el gav upphov till flera förslag på hur priset skulle kunna minskas, till exempel genom att begränsa exporten av el eller att använda olika prissättningsmodeller för inrikes-el och utrikes-el.

– Det är viktigt att komma ihåg att EU:s lagstiftning förhindrar Sverige från att varaktigt minska handeln med el. Framför allt är det konkurrensregler och regler om den fria rörligheten som sätter gränser för vad som är tillåtet, säger Bo Diczfalusy.

I ESO-rapporten Handel med stor effekt undersöker författarna möjliga konsekvenser av att begränsa utrikeshandeln med el. För att räkna på effekterna använder de en modell som beskriver hela det svenska energisystemet och dess utveckling från och med i dag till 2050.

– Det är orimligt att tro att Sverige kan genomföra ensidiga begränsningar utan att omvärlden reagerar med motåtgärder. Det kommer leda till högre samhällsekonomiska kostnader eftersom Sverige tvingas ha större energisektor än vad som är motiverat, förklarar Cecilia Hellner.

Klimatomställningen och det nya säkerhetspolitiska läget innebär troligtvis ett ökat intresse från andra länder att koppla in sig på det svenska och nordiska elsystemet. En av författarnas slutsatser är därför att Sverige, istället för att begränsa handeln, bör verka för mer utlandsförbindelser.

– Men nya förbindelser ställer nya krav på politiken. Kriterierna för både tillstånd och ägande måste ses över, menar Bo Diczfalusy.

Seminariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor och mer information, kontakta Bo Diczfalusy tel. 076–147 12 88 eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.