Ge kommunerna mer makt över bostadsbyggandet

Öka kommunernas inflytande över bostadsbyggandet genom att ge dem makt att besluta om vilken typ av bostäder som får byggas – även på privat mark. Det är ett av förslagen i en ny ESO-rapport som presenteras i dag av Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap, och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Men staten bör samtidigt ställa hårdare krav på kommunerna att ordna bostäder för hushåll med låga inkomster.

De senaste årens kraftiga bostadsbyggande räcker inte – med växande köer till hyreslägenheter och stigande priser på bostäder är det fortfarande svårt, särskilt för låginkomsttagare, att hitta en bostad. I den rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som publiceras i dag föreslås en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat bör kommunerna få möjlighet att styra vilken typ av bostäder som får byggas inom ett visst område, oavsett om byggprojektet sker på kommunal eller privat mark. Bostadsprojekt som riktar sig till låginkomsttagare ska vidare kunna få dispens från regler för exempelvis strandskydd. Författarna menar också att staten behöver ställa hårdare krav på socialt fokus i de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen.

– Det är en rättvisefråga att alla kommuner är med och tar sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen. Men staten behöver också hjälpa till genom att ta en del av infrastrukturkostnaderna och lättare kunna ge dispens från regler som försvårar för kommunerna, säger Hans Lind, en av författarna till rapporten.

Rapporten Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta Hans Lind, 070–577 68 59.(Se även författarnas debattartikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet, idag.)

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.