Höj kommunernas effektivitet med en statlig premie

Om de kommuner som tillhandahåller förskola, skola och äldreomsorg effektivast belönas med en statlig premie ökar incitamenten för andra kommuner att bli effektivare. Det menar författarna till den nya ESO-rapporten, ”Morot utan piska”, som publiceras i dag.

– Om alla kommuner var lika effektiva som den som är effektivast skulle flera miljarder skattekronor kunna sparas varje år, säger Tore Melin, en av författarna till rapporten.

Kommunerna har redan starka drivkrafter att använda skatteintäkterna på bästa sätt men en möjlighet till ytterligare effektiviseringar är kommunal benchmarking. Genom att jämföra sig med andra kan kommunerna få vägledning i hur de skulle kunna arbeta för att öka välfärden för invånarna. I den nya rapporten till ESO undersöker Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid möjligheterna att driva på kommunernas effektivitetsarbete genom ett nytt statsbidrag vars storlek bygger på hur en kommun presterar i förskola, grundskola och äldreomsorg i jämförelse med andra kommuner med likartade förutsättningar. I rapporten ger författarna förslag på hur en sådan statlig ”effektivitetspremie” kan konstrueras och införas stegvis.

– Det är viktigt att premien är transparent, bygger på rättvisande beräkningar, gynnar rätt sorts åtgärder och inte skapar oavsiktliga effekter. Därför tycker vi att premien ska beräknas och redovisas som en skuggpremie några år innan den implementeras, menar Tore Melin.

För frågor om rapporten kontakta Tore Melin, tel. 070–485 29 38. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.