Känsligt läge i förhandlingar om nya internationella skatteregler

Digitalisering och globalisering har blottlagt behovet att reformera beskattningen av internationella företag. På ett webbinarium arrangerat av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) diskuterades i dag ett förslag för den internationella beskattningen som G20 och OECD tagit fram.

OECD:s förslag är omfattande och består av två så kallade ”pelare” med olika syften. Fokus för webbinariet var att förklara vad förslaget innebär, vilka konsekvenser det kan ha för Sverige och vilken roll USA spelar för möjligheten att genomföra förslaget.

– I remissrundan kritiserade många förslagets komplexitet. Arbetet framåt bör därför inriktas på förenklingar. Det finns verkligen ett högt tryck på att nå en överenskommelse till sommaren, menade Claes Lundgren, ämnesråd på Finansdepartementet.

Genom att sätta samman företagsdata med makrodata har OECD försökt uppskatta hur förslaget kan påverka skatteintäkterna i olika länder. Beräkningarna visar att länder med relativt låg BNP i genomsnitt får större skatteintäkter än länder med hög BNP.

– På det hela taget visar beräkningarna att förslaget bara får blygsamma effekter på de globala investeringarna. Men om landsspecifika digitala skatter införs istället för en samförståndslösning kan det leda till handelstvister, vilket förstås kan minska den globala tillväxten, förklarade senior economist Åsa Johansson som för OECD:s räkning har tagit fram ekonomiska konsekvensanalyser för förslaget.

Den nya amerikanska adminstrationen med Janet Yellen som finansminister har nyligen deklarerat att kapplöpningen mot botten, det vill säga lägre och lägre bolagsskatter, måste upphöra och att nya skatteintäkter behövs för att finansiera Bidenadministrationens satsningar på bland annat klimat, infrastruktur och hälsa.

– USA är nu inriktat på att delta i de internationella förhandlingarna till skillnad från den tidigare administrationen. Men USA kommer förstås att försvara de amerikanska intressena, konstaterade Karin Henriksson, expert på amerikansk politik i Washington D.C.

Även om de internationella förhandlingarna landar har president Biden en svår uppgift att få gehör för förslaget i senaten. Mycket arbete återstår och ingen av webbinariets deltagare vågade uttala sig om möjligheten att nå en samförståndslösning till sommaren.