Kommuner kan hjälpas åt mera

Sedan 2018 tillåter kommunallagen att kommuner överlåter uppgifter till varandra baserat på civilrättsliga avtal. Men trots att möjligheten funnits i några år är det fortfarande inte tydligt vad kommuner får, och inte får, avtalssamverka om. En ny rapport till ESO försöker bringa klarhet i vad som gäller.

– Rättsläget är fortfarande ganska oklart. Men domar från EU-domstolen tyder på att alla uppgifter som innebär myndighetsutövning är möjliga att samverka om, berättar Olle Lundin som skrivit den nya rapporten Med gemensamma krafter till ESO.

Många kommuner är små och det kommunala uppdraget är brett och växande. Det kan därför vara svårt för en del kommuner att, till exempel, ha specialkompetens på alla områden där det behövs. I sådana fall kan ett samarbete mellan kommuner vara rationellt. Trots att lagstiftningen nu tillåter samarbete finns det fortfarande många osäkerheter. Det största potentiella hindret finns i upphandlingslagstiftningen.

– Kommunala uppgifter som definieras av ett gemensamt allmännyttigt mål behöver inte upphandlas. De är därför möjliga att samverka om. Sådana uppgifter finns till exempel både på det sociala området och inom hälso- och sjukvården. Men det som kommunerna helst vill samarbeta om – administration, specialisttjänster och it – där är det mer tveksamt om avtalssamverkan kan användas, säger Olle Lundin.

Rapporten publiceras i dag och presenteras vid ett seminarium kl. 13.00-14.30. Det kan följas via ESO:s hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor om rapporten kontakta Olle Lundin, tel. 070–167 90 78. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.