Tekniksprång behövs för att nå klimatmålet

Sveriges möjligheter att minska utsläppen från transporter och att lagra koldioxid i berggrunden var några av de frågor som diskuterades vid ett seminarium som arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) i dag.

ESO samlade vid seminariet flera centrala aktörer inom det klimatpolitiska området för att diskutera hur Sverige ska kunna nå klimatmålet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det framkom en stor enighet om att det nu behövs ett tekniksprång för att minska utsläppen.
I seminariet deltog bland annat regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand i en diskussion om hur flyget kan miljöanpassas och Eva Halland från Norska Oljedirektoratet berättade om hur Norge arbetar med att lagra koldioxid i geologiska formationer. Den nationella samordnaren för ett fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, och klimatrådgivare Markku Rummukainen på SMHI, gav sina reflektioner över utvecklingen framöver.

– Vi kommer inte undan klimatförändringar, men hur stora de blir beror på besluten som fattas i dag, konstaterade Markku Rummukainen.

Flera av de medverkande poängterade att ett fossilfritt samhälle är möjligt, men att omställningstakten måste öka.

– För att nå klimatmålet för trafiksektorn krävs en snabb elektrifiering av personbilarna, ökad produktion av biodiesel och biobensin till de bilar som i dag går på vägarna. Dessutom behöver städerna utvecklas med moderna mobilitetslösningar där gatuutrymmet alltmer nyttjas av kollektivtrafik, cykel och gångtrafikanter framhöll Svante Axelsson.

Seminariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.