Kunskapen om den offentliga sektorns produktivitet måste stärkas

Den offentliga sektorn utgör en stor del av den svenska ekonomin. Sektorns produktivitet får därför stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. En grundläggande förutsättning för att kunna förstå och förbättra produktiviteten är att den kan mätas. Den forskning som presenteras i antologin visar att det i dag finns stora brister inom detta område.

Harald Enquist och Lars Hultkranz har sammanställt antologin 2013:8 Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer. I antologin presenteras ett antal förslag för att utveckla metoderna och förbättra kunskapen.

för frågor om antologin kontakta Harald Enquist 073-088 52 62 eller Lars Hultkrantz 070-738 41 24.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst. E-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan www.fritzes.se

Läs hela pressmeddelandet.