Lägre inkomstskatt och enhetlig moms – viktiga delar i nytt skattesystem

Sänkt skatt på arbetsinkomster, låg proportionell fastighetsavgift och mer enhetlig moms och kapitalinkomstskatt. Det är några komponenter i Klas Eklunds förslag till en övergripande skattereform som presenteras i den nya ESO-rapporten ”Vårt framtida skattesystem”

Sverige behöver ett skattesystem som långsiktigt främjar tillväxt och välfärd. Sedan den förra skattereformen genomfördes på 1990-talet har både digitaliseringen och globaliseringen tilltagit. I den nya rapporten till ESO beskriver Klas Eklund problem och brister i det nuvarande skattesystemet och lägger fram ett förslag på en genomgripande skattereform. Resultatet är ett enklare och mer transparent system med färre särregleringar.

– En viktig poäng är att medborgarna kommer att behandlas mer lika. De får behålla mer av sina inkomster samtidigt som skatterna i mindre utsträckning kommer styra sådant som val av boende och konsumtion. Det tror jag ökar skattesystemets legitimitet, framhåller Klas Eklund.

I rapporten föreslås ett större ”jobbavdrag” som ersätter det nuvarande jobbskatteavdraget, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samtidigt som skattesatsen sänks. Genomsnittsskatten sjunker för alla arbetsinkomster. Den kommunala fastighetsavgiften sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet, men med slopat tak och med en begränsningsregel för hushåll med låga inkomster. Såväl mervärdesskatten som kapitalinkomstskatten föreslås bli enhetliga på 25 procents nivå. Även värdet av ränteavdragen sätts till 25 procent. Därutöver innehåller skattereformen en rad förslag för effektivare miljöskatter.

Totalt omfattar reformen, som är statsfinansiellt neutral, skattesänkningar på ca 113 miljarder kr och skattehöjningar på lika mycket. Enligt Eklunds kalkyler ger reformen högre BNP, ökad sysselsättning, högre tillväxt, förbättrad finansiell stabilitet och minskade förmögenhetsskillnader.

– Det är viktigt att se till helheten när en skattereform bedöms, och hur den påverkar människor utifrån flera olika perspektiv, inte bara som villaägare, endast som bilägare, bara löntagare eller endast konsument. Vi människor är ju allt på en och samma gång. Vi är inte endimensionella stuprör, understryker Klas Eklund.

Rapporten presenteras och diskuteras vid ett webbinarium i dag kl. 10.00-11.45. Det kan följas via ESO:s hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor om rapporten kontakta Klas Eklund, tel. 070–977 71 54 eller k.eklund@msa.se. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.