Lågutbildade förlorar jobben i digitaliseringsekonomin

En ny ESO-rapport visar att digitaliseringen har haft stora effekter på sysselsättning och produktivitet i svenskt näringsliv. Arbetsmarknaden har polariserats genom att allt fler arbetar inom hög- och låglöneyrken medan allt färre arbetar inom yrken med mellanhög lön. Automatiseringen innebär att vissa typer av jobb försvinner. Utbildning fungerar som ett skydd mot arbetslöshet – personer med enbart grundskola har en avsevärt högre risk att förlora jobbet jämfört med personer som har en akademisk examen.
I en ESO-rapport som publiceras i dag studeras hur investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet. Analysen, som baseras på detaljerad information om anställda och företag i Sverige 1996–2013, visar på stora effekter för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad.

Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb skapas när produktiviteten ökar. Särskilt företag inom tillverkningsindustrin tycks ha varit framgångsrika i att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att öka sin produktivitet. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har också minskat över tiden, vilket innebär att många rationaliseringar redan ägt rum.

– Digitaliseringen innebär både hot och möjligheter för företag och sysselsättning. Om före-tagen blir mer effektiva och kan erbjuda varor och tjänster till lägre priser, kan digitaliseringen också skapa nya jobb, säger professor Lars Persson på Institutet för Näringslivsforskning.

Rapporten Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta Fredrik Heyman, 073-330 82 48, Pehr-Johan Norbäck, 073-574 33 79 eller Lars Persson, 073-909 90 45.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08 405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.