Mer insatser under asyltiden förbättrar integrationen

Låt asylsökande delta i etableringsprogrammen under väntetiden och inför krav på språkkunskaper för permanenta uppehållstillstånd. Det är exempel på åtgärder för en snabbare integration som föreslås i en ny rapport till ESO som publiceras i dag.

I rapporten, som skrivits av Patrick Joyce, jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Det är länder som alla tagit emot ett stort antal flyktingar på senare år. På flera områden har övriga länder gjort andra vägval än Sverige.
Samtliga länder i studien – utom Sverige – har krav på godkänt språktest för att få permanent uppehållstillstånd. Sverige är det enda land där eget boende (EBO) under asyltiden är vanligt och som saknar regler för att förmå flyktingar att under viss tid stanna i den kommun de blivit placerade.

Asylsökande i Sverige erbjuds få integrationsinsatser under den förhållandevis långa väntetiden. I princip får de viss språkundervisning och samhällsorientering av frivilligorganisationer medan den möjlighet till arbetsplatspraktik som fanns tidigare har tagits bort. Flera andra länder i studien startar integrationsprocessen redan under väntetiden och har även öppnat sina etableringsprogram och yrkesutbildningar för vissa asylsökande.

-Lång väntan i passivitet skapar psykisk stress och försvårar integrationen. Låt asylsökande med goda chanser att stanna få delta i etableringsprogrammen på samma villkor som de som redan fått uppehållstillstånd, säger Patrick Joyce, författare till rapporten.

Rapporten Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder publiceras i dag.

För frågor och mer information om rapporten kontakta Patrick Joyce 076–0187034.
För information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80
eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.