Missriktad politik att försöka förbättra miljön genom offentlig upphandling

Myndigheterna ställer allt oftare miljökrav i sina offentliga upphandlingar. Den offentliga sektorns köpkraft förväntas påverka produktionen och konsumtionen i mer hållbar riktning och de miljöpolitiska förhoppningarna är högt ställda.

I rapporten Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner analyserar Sofia Marklund och Per-Olov Marklund möjligheterna att bedriva miljöpolitik genom s.k. grön upphandling.

För frågor om rapporten kontakta Sofia Lundberg 070-374 9255.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.