Mycket att vinna på ökad digitalisering av sjukvården

E-recept och SMS-påminnelser om inbokade vårdbesök sparar tid och pengar i sjukvården medan nätläkare ökar tillgängligheten. Men fördelarna med vårdens digitalisering kommer inte av sig själva utan kräver ett aktivt arbete. Det framhålls i en rapport till ESO som presenteras i dag.

– Digitaliseringen av vården går snabbt och forskningen visar redan på vinster i form av minskade kostnader och ökad effektivitet, säger Mårten Blix en av författarna till rapporten som publiceras i dag.

I den nya rapporten, Operation digitalisering, går Mårten Blix och Charlotta Levay igenom forskningslitteraturen i jakt på digitaliseringens positiva och negativa effekter för sjukvården. Baserat på sammanställningar av forskningsresultat – i huvudsak från vetenskapliga tidskrifter men även från andra källor – ger författarna förslag på hur digitaliseringens potential bäst kan tas tillvara i den svenska vården. Slutsatsen är att det behövs ett målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård och ett anpassat ersättningssystem.

– Det finns en stor potential i digitaliseringen av sjukvården och kvalitetsförbättringar kan uppnås inom nästan alla områden. Men tjänsterna måste vara säkra och användarvänliga och vårdprofessionerna måste vara delaktiga i utvecklingen samtidigt som stat och landsting verkar stödjande, menar Mårten Blix.

För frågor om rapporten kontakta Mårten Blix, tel. 08–665 45 00 (vx).

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.