Ny ESO-rapport föreslår åtgärder mot trotsiga kommuner

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga kommuner av professor Olle Lundin till Finansdepartementet.
Den kommunala självstyrelsen innebär en stor frihet för kommuner att anpassa sin verksamhet efter lokala förutsättningar och behov. Friheten är dock inte oinskränkt och ibland uppstår konflikter mellan lokala intressen och vad som är tillåtet. Ibland innebär konflikterna att kommunerna trotsar både lagar och domar. För att stävja det kommunala lag- och domstolstrotset föreslår rapporten bl.a. följande åtgärder:
– Återinför ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligheter.
– Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av brott (t.ex. mutbrott).
– Förtydliga de kommunalanställdas funktioner och ansvar i kommunallagen för att stärka deras ställning.
Om rapportens åtgärdsförslag genomförs bedömer författaren att en stor del av det kommunala trotset kommer att upphöra.

För frågor om rapporten kontakta Olle Lundin 070-167 90 78.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Martin Hill, t.f. kanslichef, tel. 08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgö-randen. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.