Ny ESO-rapport föreslår en reformerad sjukförsäkring

En ny ESO-rapport konstaterar att variationerna i sjukfrånvaron över tid inte kan förklaras av förändringar i hälsa eller arbetsmiljö. I rapporten föreslås ett antal åtgärder, bland annat ett återinförande av en bortre tidsgräns och högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, för att minska och stabilisera sjukfrånvaron.
Rapporten sammanställer den kunskap som i dag finns om sambanden mellan sjukfrånvaro och den faktiska hälsan i befolkningen samt arbetsmiljön. Sjukförsäkringssystemets utformning bedöms vara avgörande för sjukfrånvarons utveckling. Mot denna bakgrund föreslår rapportförfattarna ett antal reformer av systemet, bland annat:

• Återinför en bortre tidsgräns som skapar drivkrafter för alla inblandade att agera för att hitta en lösning innan tidsgränsen nås.
• Stärk läkarnas drivkrafter att agera i försäkringens syfte. Bland annat genom kvalitetskrav för vårdgivare som skriver ut sjukintyg.
• Begränsa tidiga insatser i sjukskrivningen tills dess att nyttan av olika typer av rehabiliterings- och samverkansinsatser har robust vetenskapligt stöd.
• Stärk arbetsgivarnas drivkrafter till förebyggande arbete och för att möjliggöra återgång till arbete. Till exempel bör arbetsgivarnas kostnadsansvar öka med sjukskrivningens längd.

Rapporten Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta författarna Pathric Hägglund, 073-073 06 07, och Per Johansson, 070 547 10 03.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08 405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.