Ny ESO-rapport föreslår riktade åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden av forskarna Mattias Engdahl och Anders Forslund till Finansdepartementet.

Trots att de flesta ungdomars väg in i arbetslivet är relativt problemfri har den svenska ungdomsarbetslösheten ökat sedan 1990-talet. Arbetslösheten är inte jämnt fördelad utan ett väsentligt större problem i vissa grupper: unga med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med utländsk bakgrund och unga utan fullständiga gymnasiebetyg.

I rapporten förordas färre generella åtgärder och fler satsningar som fokuserar på grupperna med störst svårigheter, bland annat tidiga insatser för ungdomar som riskerar att misslyckas i skolan och mer arbetsplatsförlagd praktik i yrkesutbildningarna på gymnasienivå.

För frågor om rapporten kontakta författarna Mattias Engdahl tel. 0702-82 66 24 eller Anders Forslund tel. 072-513 47 62.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Martin Hill, t.f. kanslichef, tel. 08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.