Ny ESO-rapport om 3:12-reglerna

3:12-reglerna infördes för att undvika skatteplanering med inkomsterna i fåmansbolag. Sedan 2006 har reglerna gjorts mer generösa för att stimulera företagande och tillväxt.

I rapporten konstateras bl.a. att regeländringarna:

  • Inte har gett fler fåmansbolag med faktisk verksamhet.
  • Har bidragit till ett mer gynnsamt investeringsklimat i de fall tidigare likviditetssvaga fåmansbolag fått ökad tillgång till
  • kapital.

  • Inte har lett till ökad sysselsättning.

Den centrala slutsatsen är att regeländringarna inte har gett mer faktiskt företagande eller fler jobb. De har i stället bidragit till omfattande skatteplanering.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via Fritzes hemsidan.

Läs hela pressmeddelandet.