Ny ordförande för ESO

Hans Lindblad ny ordförande för ESO

Finansminister Anders Borg har i dag utsett Hans Lindblad till ny ordförande i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

ESO har till uppgift att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier som ges ut i expertgruppens skriftserie. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Arbetet leds av ordföranden och expertgruppen består i övrigt av sju ledamöter med kunskaper från olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning.

Hans Lindblad tillträder den 1 maj 2013. Han efterträder Lars Heikensten som entledigas på egen begäran efter att ha varit expertgruppens ordförande sedan den återinrättades 2007.

Läs pressmeddelandet.