Nyhetsbrev från ESO

Bild på arkivpärmar staplade på varandra.

Save the date: Eftermiddagsseminarium 27 maj om kommunerna i administrationssamhället

Den 27 maj ordnar ESO ett halvdagsseminarium om administrationen i kommunal sektor. Kommunernas ekonomi uppfattas som kärv samtidigt som välfärdens ”fotsoldater”; lärare, socialsekreterare med flera har allt mindre tid för verkligt värdeskapande arbete. Hur står det egentligen till i kommunala verksamheter och vilka möjliga lösningar finns? På seminariet deltar personer med gedigen kunskap om administrationssamhället och insikter i kommunernas situation, bland annat Anders Ivarsson Westerberg, Annika Wallenskog och Johan Alvehus. Inbjudan finns snart på vår webbplats!

Valfrihet och vinster i välfärden – hur tänkte man och hur blev det?

Privata aktörer och vinster i välfärden är ständigt aktuella och omdiskuterade frågor. ESO har i flera rapporter adresserat marknadslösningar och konkurrensutsättningen inom skola, vård och omsorg. Gå gärna tillbaka till våra rapporter på området. Vi har nu låtit digitalisera många äldre rapporter vilket gör det möjligt att följa samhällsdebatten ”när det begav sig” ända sedan 1990-talet; vad tänkte man effekterna skulle bli, vilka konsekvenser såg man och vilka resultat hoppades man på? Och vilka slutsatser kan man sedan dra från våra senare rapporter på området? Ta del av rapporterna här.

ESO tar emot spontana projektförslag

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

Lär känna ESO:s nya medarbetare

Sedan början på februari har Annika Århammar arbetat i ESO:s kansli. Annika har en gedigen erfarenhet inom Regeringskansliet och vikarierar för Axel Merkel som är pappaledig till årets slut. Lär känna Annika bättre:

Annika Århammar

Bild: Eget foto.

Vad var det som lockade dig med ESO?
ESO:s arbete gör samhällsekonomisk forskning mer tillgänglig för en bredare krets. Genom mitt arbete vid ESO får jag möjlighet till fördjupning inom flera områden som är aktuella i den samhällspolitiska debatten och kontinuerlig dialog med några av landets främsta forskare. Jag hoppas kunna bidra till ESO:s verksamhet utifrån mina erfarenheter från Regeringskansliet.

Du har tidigare arbetat på både Finansdepartementet och Arbetsdepartementet, vad är roligast med att arbeta inom Regeringskansliet?
I Regeringskansliet kommer man nära dagsaktuella politiska frågor och arbetar samtidigt med långsiktiga lösningar för olika samhällsutmaningar. Att arbeta inom en politiskt styrd organisation innebär utmaningar som gör att en arbetsdag inte är den andra lik.

Har du läst någon ESO-rapport i din tidigare yrkesroll som du lagt på minnet?
I mitt arbete med frågor som rör integration och utanförskap var bl.a. följande rapporter relevanta: 2023:8 Karriärer och barriärer – en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund, 2023:3 Kriminella på kartan – en ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi och 2021:7 Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Våren är på gång, vad är typiska vårtecken för dig?
Vårblommorna kommer och jag gräver i trädgården.

Bild på vitsippor.

ESO önskar en fin april!