Ompröva privatiseringarna inom offentlig sektor

Privatiseringarna inom offentlig sektor har gett blandat resultat, men generellt inte lett till de effekter som har eftersträvats. Inte heller har de näringslivsinspirerade styrningsmetoderna som tillämpas inom offentlig verksamhet (NPM) levererat förväntat resultat. Det menar Per Molander, som i en ny rapport till ESO diskuterar erfarenheterna från bland annat skolans, sjukvårdens och socialförsäkringens områden.

I strävan efter en effektivare verksamhet har områden som tidigare var i offentlig regi övergått i privat regi. Offentlig verksamhet har också genom new public management tagit till sig styrningsidéer från näringslivet. I den ESO-rapport som publiceras i dag analyserar Per Molander dels hur gränsen mellan offentligt och privat bör dras, dels hur den offentliga verksamheten bör styras. Erfarenheterna av de genomförda förändringarna är ofta negativa. Bland annat beror det på att privat och offentlig sektor skiljer sig åt i en rad viktiga avseenden, något som inte beaktats i tillräckligt hög grad.

– De NPM-inspirerade reformerna har inte infriat givna löften om höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter. Det är därför dags att ompröva de genomförda förändringarna, säger Per Molander.

Rapporten Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta Per Molander,
070-303 38 83.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.