Samsyn krävs för säker elnätskapacitet

Långsiktigt stabila förutsättningar behövs för att elnätsbolagen ska göra nödvändiga investeringar i elnätet. För det krävs en samsyn mellan till­syns-myndigheten och nätbolagen vad gäller avkastnings-kravet på kapital. Det menar författarna till den nya ESO-rapporten, ”Spänning på hög nivå”, som publiceras i dag.

– Avkastningen på nätföretagens kapital bör baseras på den långsiktiga reala tillväxten i BNP plus en riskpremie. Det skulle ge stabila och långsiktiga förut­sättningar för underhåll och investeringar, säger Lars Bergman, en av författarna till rapporten.

Elnätet är ett naturligt monopol. För att priserna på elnätstjänster inte ska bli för höga regleras prissättningen av Energimarknadsinspektionen (Ei). I den nya rapporten till ESO undersöker Lars Bergman och Bo Diczfalusy hur regleringen fungerar i praktiken och om den reglerade prissättningen ger elnätsbolagen till­räckliga incitament för underhåll och investeringar. Frågan är av stort samhälls­intresse eftersom efterfrågan på el förväntas öka mycket framöver och kapacitets­brister redan uppmärksammats, exempelvis i Malmö och Stockholm.

– Upprepade rättsprocesser, som hittills gått på nätbolagens linje, har visat att Ei och nätbolagen har olika syn på avkastningen på kapital. Det är en fråga som rör mycket mer än elnätsbolagens intäkter, det är en avvägning mellan låga tariffer i dag och för små investeringar i framtida generationers elnät, menar Lars Bergman.

För frågor om rapporten kontakta Lars Bergman, tel. 070–537 38 00 eller Bo Diczfalusy, tel. 076–147 12 88. För ytterligare information om ESO:s verksam­het, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expert­gruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.