Problem med företagsfinansiering: Hinder för företagande och nya jobb

Bra möjligheter att finansiera företagande är av central betydelse för en god ekonomisk utveckling. I rapporten konstateras att:

  • Företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag.
  • I ett internationellt perspektiv finns det i Sveriges förhållandevis få som har tillräckliga egna besparingar för att kunna starta och driva aktiebolag.

Dagens system leder till finansieringsproblem, som skapar stora skillnader i möjligheterna till företagande. Det kan göra företagande till ett privilegium för de som redan har tillgång till eget kapital. Resultatet blir en samhällsekonomisk förlust och färre nya jobb. 

För frågor om rapporten kontakta Anders Bornefalk, tel:070-334 30 97.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via Fritzes hemsidan.

Läs hela pressmeddelandet.