Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer

Ladda ner rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Svenska dagbladet Landshövdingar bör inte rekryteras i det dolda
Borås Tidning Johanna Grönbäck: S och SD liknar varandra
Timbro Enpartistaten