2009:2 Regelverk och praxis i offentlig upphandling

De inköp som varje år görs av offentliga instanser summerar till stora belopp. I Sverige uppskattas de upphandlingspliktiga inköpen uppgå till omkring 500 miljarder kronor. Målet för det omfattande regelverk som styr denna upphandling är konkurrens syftande till effektivitet, dvs. bästa möjliga utnyttjande av offentliga medel.

Författaren har granskat regelverk och praxis inom området för att se om målen, reglerna syftar till, nås.

Per Molander är tekn.dr.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN.se Ledare: Per Molander: Mattias Svensson vilseleder om Jämlikhetskommissionen