2010:1 En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida kompetensförsörjning

I rapporten ställer sig författarna en rad frågor om hur kompetensförsörjningen ser ut.

Har försvaret de rätta kompetenserna inför framtiden?
Är dagens slutna utbildningssystem det mest lämpade inför framtiden?
Är dagens karriärsystem det mest lämpliga inför framtiden?

Rapporten pekar också på möjliga alternativ som kan bidra till ett mer effektivt och flexibelt system för Försvarsmaktens långsiktiga kompetensförsörjning.

Rapporten är författad av Karl Ydén, fil.dr. och Hans Hasselbladh, professor.

Ladda ner rapporten