2010:3 Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten