2010:3 Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet

Av rapporten framgår att styrningen av svensk polis kännetecknas av en brist på systematiska utvärderingar av verksamhetens effektivitet. Genom att underlåta att utvärdera effekter av förändringar i arbetsmetoder får man aldrig veta vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten