2010:5 Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik

Det kommunala självstyret i Sverige är mycket långtgående. Samtidigt ges omfattande statliga bidrag för att uppnå nationella mål om likvärdiga kommunala tjänster i hela landet. I rapporten diskuterar författarna effekter på kommunalt beslutsfattande av olika typer av statsbidrag.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

dagenssamhalle.se ”Goda belägg för att utjämningen är skadlig”