2010:5 Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik

Det kommunala självstyret i Sverige är mycket långtgående. Samtidigt ges omfattande statliga bidrag för att uppnå nationella mål om likvärdiga kommunala tjänster i hela landet. I rapporten diskuterar författarna effekter på kommunalt beslutsfattande av olika typer av statsbidrag.

Rapporten är författad av professor Matz Dahlberg och professor Jørn Rattsø.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

dagenssamhalle.se ”Goda belägg för att utjämningen är skadlig”