2010:8 Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

I rapporten analyseras samhällets ekonomiska stöd till de som är i störst behov av hjälp – det s.k. grundskyddet. Grundskyddet består av ett tiotal förmåner och omfattar utbetalningar på ca 50 miljarder kronor årligen. Författarna identifierar tre olika brister i grundskyddets nuvarande utformning:

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet.

Läs författarnas debattartikel.

Ladda ner rapporten