2010:8 Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

I rapporten analyseras samhällets ekonomiska stöd till de som är i störst behov av hjälp – det s.k. grundskyddet. Författarna identifierar tre olika brister i grundskyddets nuvarande utformning: krångliga regler gör bidragen svårbegripliga, flera förmåner gynnar boende framför andra behov som t.ex. tandvård eller hälsa samt att förmånerna är behovsprövade vilket gör dem träffsäkra, men det kan också medföra att arbete inte alls lönar sig. Den som inte kan påverka sin ekonomi med arbete riskerar att fastna i bidragsberoende. Grundskyddet blir därigenom en fattigdomsfälla. Analysen utmynnar i ett antal förslag till åtgärder för de som får socialbidrag, andra utsatta i aktiv ålder och pensionärer.

Rapporten är författad av Thomas Pettersson, Finansdepartementet och Edward Palmer, Uppsala universitet.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet.

Läs författarnas debattartikel.

Ladda ner rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN DN Debatt Repliker. ”Utredningen om bostadsbidrag har inte räknat på jobbeffekter”