2010:9 Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård

Studien har fokuserat på hur läkarna, i det här fallet Sveriges ortopeder, reagerar på de politiska ambitionerna att korta köerna i vården genom fastställda tidsgränser i en nationell vårdgaranti. Författarna menar att läkarnas arbetsförhållanden och kliniska autonomi påverkas av vårdgarantin.

Ladda ner rapporten

Mediarapportering kring rapporten

timbro.se Vårdköer och väntetider