2011:4 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet

Nio av tio anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal. Förutom de kollektivavtalade försäkringarna finns också en stor och snabbt växande flora av privata försäkringar, utformade antingen som gruppförsäkringar eller individuella försäkringar.

Författarna diskuterar omfattningen och utformningen av de kompletterande försäkringarna och vilka effekter de kan ha på arbetsutbudet. I rapporten redovisas den mest utförliga kartläggning av de kompletterande försäkringarna på den svenska arbetsmarknaden som genomförts hittills. Författarna undersöker också i två olika fall om det går att påvisa något samband mellan ersättningsnivåer och frånvaroperioder.

Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö har författat rapporten.

Ladda ner rapporten