2011:5 Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda. I rapporten analyseras den kunskap som finns och den politik som förs för att förbättra invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Politiken granskas ur ett helhetsperspektiv som beaktar både de generella åtgärder som alla kan ta del av och de riktade insatser som genomförs enbart för invandrare.

Författarnas huvudsakliga slutsats är att dagens integrationspolitik är väl förankrad i aktuell forskning, utvärderingar och internationella erfarenheter. Trots det så finns ett stort utrymme för förbättringar.

Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo har författat rapporten.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarnas debattartikel.

 

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Socialdemokraterna Trots hård kritik håller KD fast vid vårdnadsbidraget
ETC Trots hård kritik håller KD fast vid vårdnadsbidraget