2011:6 Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafiken står inför stora förändringar 2012 när marknaden öppnas för kommersiella aktörer. I rapporten analyseras hur kollektivtrafiken bör styras givet de utmaningar som branschen står inför. Författaren pekar på flera omständigheter som leder till bristande effektivitet – bl.a. felaktiga upphandlingar, detaljregleringar och begränsade möjligheter för utförarna att påverka verksamheten.

I rapporten presenteras ett antal förslag på konkreta åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens effektivitet.

Jan-Eric Nilsson är professor vid VTI/KTH.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarens debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Bussmagasinet Miljardrullning i skymningsland