2011:6 Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafiken står inför stora förändringar 2012 när marknaden öppnas för kommersiella aktörer. I rapporten analyseras hur kollektivtrafiken bör styras givet de utmaningar som branschen står inför. Författaren pekar på flera omständigheter som leder till bristande effektivitet – bl.a. felaktiga upphandlingar, detaljregleringar och begränsade möjligheter för utförarna att påverka verksamheten.

I rapporten presenteras ett antal förslag på konkreta åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens effektivitet.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarens debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Bussmagasinet Miljardrullning i skymningsland