2011:7 Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Rapporten analyserar den nordiska hälso- och sjukvården för att identifiera problem och peka på förbättringsmöjligheter. Centrala problem som tas upp är vårdens offentliga finansiering, sjukvårdens ransonering, regleringen av patientströmmar mellan primär- och specialistvård och samordningen av olika vårdformer för patienter med kroniska sjukdomar.

Tor Iversen är professor i hälsoekonomi.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet.

Läs författarens debattartikel.

Ladda ner rapporten