2012:3 Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan

Den ekonomiska utvecklingen är beroende av ständigt förbättrad kunskap och den akademiska friheten lyfts ofta fram som en förutsättning för kunskapsbyggandet. Högskolorna är därför föremål för ett stort samhälleligt intresse. Komplikationer och intressekonflikter uppstår om intresset från samhället påverkar den akademiska friheten i fel riktning.

Rapportförfattare är fil.dr. Henrik Berggren.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten