2012:6 Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen har en central funktion i samhället. Den är både ett skydd för individen och har stor betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kontrollen av utbetald arbetslöshetsersättning fungerar effektivt.

Rapporten är författad av fil. dr. Åsa Olli Segendorf.

Ladda ner rapporten