2012:6 Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen har en central funktion i samhället. Den är både ett skydd för individen och har stor betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kontrollen av utbetald arbetslöshetsersättning fungerar effektivt.

Ladda ner rapporten