2012:8 Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande

Staten satsar stora resurser på forskning och har höga förväntningar på att högskolesektorn ska leverera samhällsnyttiga resultat. Sverige är ett av de länder som i relation till BNP avsätter mest resurser för forskning och utveckling. Samtidigt finns kritiker som menar att satsningarna inte ger tillräcklig utväxling i samhällsnytta.

Författare till rapporten är Jan Lidhard och Ulf Petrusson.

Ladda ner rapporten