2020:2 Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet

Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. Reformerna lade grunden för utvecklingen av ett mer jämställt arbetsliv och under åren 1970–90 stod kvinnorna för nästan hela ökningen av arbetskraften. I den här ESO-rapporten har Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth ambitionen att på ett konkret sätt beskriva historik, nuläge och framtid vad gäller utvecklingen av den kvantitativa jämställdheten i Sverige. Utifrån offentlig statistik gör de en kartläggning av hur andelen kvinnor har förändrats över tid inom en rad yrken och sektorer. Särskild vikt lägger författarna vid hur utvecklingen har sett ut på vad som kan betecknas som mer inflytelserika positioner i samhället. Utifrån rapportens resultat menar författarna bland annat att regeringens jämställdhetsmål behöver utvecklas och att målen behöver följas upp på ett bättre sätt än vad som görs i dag.

Bengt Göran Emtinger är fil.kand. i statsvetenskap och har lång erfarenhet som samhällsanalytiker, de senaste 20 åren vid bland annat Socialstyrelsen och Region Östergötland.

Claes Stråth är socionom med lång erfarenhet av utrednings- och förhandlingsarbete inom offentlig sektor, bland annat som generaldirektör vid Medlingsinstitutet mellan år 2006 och 2015.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Smålandposten Alfahane eller mjukispappa? Stort intresse för nya rörelser i sökandet efter ny mansroll
Dagens Nyheter S vill förändra kvinnodominansen bland lärare: ”Det spelar roll”
Länstidningen Södertälje Kvinnorna dominerar i Nykvarns kommunledning och tjänar mest: ”Tydlig trend”
Svenska Dagbladet Ledarna: Kontraproduktiv bild av chefen
Academic Rights Watch Skillnader i livsval inte nödvändigtvis uttryck för patriarkal könsmaktsordning
Lag & Avtal Här är juristbyrån som är bäst på jämställdhet
Personal & Ledarskap Utbildning bakom kvinnors frammarsch i staten
Kvalitetsmagasinet Kvinnor på frammarsch till offentliga topposter
Dagens Samhälle Kvinnorna i maktens korridorer – en omvälvande samhällsförändring
Lag&Avtal Utbildning bakom kvinnors frammarsch i staten
Naturvetarna Könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar
Arbetsvärlden Vi har ett dubbelt jämställdhetsproblem
Arbetsvärlden Männen på väg att halka efter
Ledarna i korthet Kvinnor springer om män som chefer inom offentlig sektor