2022:1 Bakåtblick på vägen fram – en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad

Trots att förutsättningarna för att etablera sig på svensk arbetsmarknad är goda finns det grupper av individer som har svårt att få ordentligt fäste och därmed möjlighet att försörja sig själva. Vägen in på arbetsmarknaden kan se ut på många olika sätt och de allra flesta brukar räknas som etablerade innan 30-års ålder, men för vissa kan problem uppstå. Ökad kunskap om varför olika individer har olika etableringstakt kan utgöra en viktig grund för att underlätta etableringsprocessen. I den här ESO-rapporten kartlägger Lars Behrenz och Jonas Månsson hur vägen in på arbetsmarknaden sett ut för de som föddes 1979 och som var bosatta i Sverige mellan 1995 och 2017. Genom att kombinera olika datakällor följs gruppen över en lång tid, från 16 till 38 års ålder. Författarna beskriver utvecklingen för hela gruppen men tittar även närmare på hur faktorer som exempelvis utbildning, att begå brott eller att vara med om stora livsförändringar är förknippade med olika utfall på arbetsmarknaden. Rapporten identifierar både framgångs- och motgångsvägar och landar även i ett antal förslag som kan underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Lars Behrenz är docent i nationalekonomi och vicerektor vid Linnéuniversitetet. Han har en lång erfarenhet av forskning inom arbetsmarknadspolitik.

Jonas Månsson är professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har forskat om arbetsmarknaden och även arbetat med effektivitet och produktivitet.

Här berättar Lars Behrenz om rapporten:

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2022:1 (Elanders webbplats).

Ladda ner rapporten