Ds 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder

Ladda ner rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dagens arena Den (r)evolutionära sjukförsäkringspolitiken?
DN.se Regeringen vill sänka sjuktalen – trots att ingen vet varför de stiger