2013:7 The Pension System in Sweden

Det svenska pensionssystemet reformerades i bred politisk enighet på 1990-talet. Sedan dess har det varit finansiellt stabilt och haft hög blocköverskridande legitimitet. Professor Barr har granskat systemet och konstaterar att det finns utrymme för förbättringar.

Nicholas Barr är professor vid London School of Economics.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarens debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Dagens Nyheter ”800 pensionsfonder att ­välja mellan är för många”
Privata Affärer.se ”Minska valfriheten i pensionssystemet”