Samlad redovisning av jämställdhetsstatistik ger nya insikter

Under de senaste dryga femtio åren har arbetsmarknaden blivit allt mer jämställd. Det belyses i den nya ESO-rapporten ”Jämställdhet räknas” som publiceras i dag. Rapporten är en kartläggning av den kvantitativa jämställdheten, med särskild betoning på inflytelserika positioner inom offentlig sektor.

I rapporten gör Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth en kartläggning av hur könsfördelningen ser ut på arbetsmarknaden. Särskild vikt läggs vid utvecklingen inom offentlig sektor och på positioner som chef och specialist.

– Vi vill uppmärksamma den stora förändring som har skett i arbetslivet under de senaste dryga 50 åren, där kvinnor numer har allt fler inflytelserika positioner, säger Bengt Göran Emtinger. Det vi gör i rapporten är att använda oss av statistik som är offentligt tillgänglig och redovisa den på ett samlat sätt.

Rapporten visar att det i dag är fler kvinnor än män som är chefer och specialister i den offentliga sektorn. Som en viktig förklaring lyfter författarna fram att det är kvinnorna som sedan ett antal år tillbaka dominerar på högskola och universitet. Kvinnorna fullföljer också i högre utsträckning än männen sina utbildningar. Författarna höjer samtidigt ett varningens finger för att pojkar kommer hamna på efterkälken i skolan:

– En fråga vi ställer i rapporten är om inte utbildningssystemen nu behöver förändras för att bättre fånga upp pojkar och unga män så att de bättre rustar sig för arbetsmarknadens efterfråga, påpekar Claes Stråth.

För frågor om rapporten kontakta Bengt Göran Emtinger, tel. 070-207 57 75 eller Claes Stråth, tel. 070-881 83 30.
För information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.