Samtal om framtidens skattepolitik

Tisdagen 29 november anordnade ESO ett rundabordssamtal kring skatter och framtidens skattesystem. Deltagarna, som alla är experter på skatteområdet, hade förberett och lyfte intressanta frågor. Syftet med samtalet var att få en bättre bild av vilken kunskap som saknas för en välgrundad debatt om skattepolitikens utformning och vilka studier ESO bör i initiera. Under förmiddagen diskuterades bland annat beskattning av varor och tjänster, bostadsbeskattning, miljöskatter och statsstödsfrågor.

Deltog gjorde:
Paul Klein (Professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet), Mona Adelstam (Kammarrättsråd), Anders Kristoffersson (Tidigare departementsråd, finansdepartementet), Ann-Sofie Kolm (Professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet), Linda Haggren (Finansråd, finansdepartementet), Lotta Medelius Bredhe (Departementsråd, finansdepartementet), Håkan Selin (Docent i nationalekonomi, IFAU), Eva-Lena Ahlqvist (Tidigare chef för ledarredaktionen, DI) och Johan Almberg (Enhetschef, Riksbanken)

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08 405 82 80.