Maktutövning under lagarna

Den kommunala självstyrelsen innebär en stor frihet för kommuner att anpassa sin verksamhet efter egna förutsättningar och behov. Friheten är dock inte oinskränkt och ibland uppstår konflikter mellan lokala intressen och vad som är tillåtet. Att det finns beslutsfattare i kommunerna som inte följer lagar och domar är problematiskt.

I rapporten Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga kommuner som presenteras på seminariet diskuteras varför kommunalt trots förekommer och vad som kan göras för att stävja det.

På seminariet medverkar rapportförfattare professor Olle Lundin,  förbundsjurist Helena Linde, justitiekansler Anna Skarhed, riksgäldsdirektör och ordförande i ESO:s styrelse Hans Lindblad.

Läs hela inbjudan.
Författarens powerpoint bilder.

Rapport