Skärp regler och tillsyn i äldreomsorgen

I knappt hälften av landets kommuner finns nu äldreomsorg i privat regi. Framväxten av en marknad för äldreomsorg har debatterats intensivt. Förespråkarna talar om värdet av valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna pekar på låg kvalitet och fall av vanvård.

I rapporten Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen, analyserar Mats Bergman och Henrik Jordahl förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid konkurrens i äldreomsorgen.

För frågor om rapporten kontakta Mats Bergman 073-622 55 37 eller Henrik Jordahl 070-938 38 58.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.