Sluta mät polisens effektivitet med nonsensmått

Tyngdpunkten i polisens verksamhet bör förskjutas från att vara brottsutredande till att bli mer brottsförebyggande. Även sättet att mäta polisens effektivitet behöver förändras. Det menar Jerzy Sarnecki i den nya rapporten till ESO, ”Stöta på patrull”, som publiceras i dag.

– Polisen måste arbeta betydligt mer problemorienterat än i dag. Det innebär att polisen måste fokusera mer på de problem som orsakar brottslighet, inte bara reagera på de brott som begås, säger Jerzy Sarnecki.

I den nya rapporten till ESO undersöker författaren hur polisen bättre kan fullgöra sina uppdrag; att förebygga och klara upp brott, att skapa trygghet och ge service till medborgarna. Sarnecki menar att polisverksamheten hittills fokuserat för mycket på personuppklaringen som visar andelen anmälda brott där en misstänkt kunnat kopplas till brottet. Trots att polisen omorganiserats och nya resurser tillförts, har personuppklaringen inte ökat och det är dessutom oklart vad måttet egentligen visar.

– Den sammanlagda personuppklaringen är ett nonsensmått som inte ska användas som ett centralt mått på polisens effektivitet. Istället måste nya mått som är relaterade till verksamhetens huvudmålsättning – att förebygga brott – utvecklas. Det kräver ett omfattande metodutvecklingsarbete, menar Jerzy Sarnecki.

I rapporten ger Sarnecki förslag på en rad åtgärder som kan öka effektiviteten i polisens verksamhet. Förslagen innefattar bl.a. ökad digitalisering för bättre data om brottsligheten på lokal nivå, satsningar på analytisk expertis inom lokala polisområden och förändringar i Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningar.

För frågor om rapporten kontakta Jerzy Sarnecki, tel. 070–372 78 39. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.