Hög relevans

Rapporter som ges ut i ESO:s skriftserie ska ha hög relevans för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden,

Det kan bl.a handla om möjligheterna att säkerställa finansieringen av offentliga verksamheter (t.ex. genom ett ökat arbetskraftsdeltagande), om det offentliga åtagandets omfattning eller om effektivitet, produktivitet och kvalitet i offentligt finansierad verksamhet.

Arbetet sker i en form där aktuella forskare och oberoende ställning förenas med närhet till det politiska beslutsfattandet.