Stimulera samhällsdebatten

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ska genom sitt arbete bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Expertgruppen ska särskilt belysa frågor dels om hur befolkningen i förvärvsaktiv ålder i än högre grad kan motiveras till arbete och egen försörjning, dels hur effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i de offentligfinansierade verksamheterna kan förbättras.