Strukturreformer krävs för ökad tillväxt

Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling, samspelet mellan finans- och penningpolitik och ansvaret för makrotillsynen var några av de frågor som diskuterades vid ett seminarium som arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) i dag.

ESO samlade i dag flera centrala aktörer inom det ekonomisk-politiska området för att diskutera hur den ekonomiska politiken kan utformas för att ge stark tillväxt, hög sysselsättning och finansiell stabilitet.

Vid seminariet presenterade Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Stefan Ingves, riksbankschef, Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, Anna Breman, Swedbanks chefekonom och John Hassler, professor i nationalekonomi sin syn på utmaningar och möjligheter för den ekonomiska politiken. Avslutningsvis gav Karolina Ekholm, statssekreterare vid finansdepartementet, och finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson reflektioner över vår ekonomiska utveckling framöver.

  • Utgångspunkten är fortfarande att det bästa sättet för penningpolitiken att bidra till en stabil och god utveckling av ekonomin är att upprätthålla ett stabilt penningvärde, framhöll Stefan Ingves.

Flera av de medverkande lyfte fram behovet av strukturreformer inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, men även för en mer välfungerande bostadsmarknad. Behovet att öka sysselsättningen bland de utrikes födda betonades. John Hassler menade att det nog egentligen finns en relativt hög konsensus om vad som behöver göras och att det också skulle bli gjort om politiker tänkte mer långsiktigt.

  • Vi måste nog vänta på en kris innan vi kan få en konstruktiv politisk diskussion som löser de välkända problemen, konstaterade John Hassler.

 

Seminariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.